κατάλογος
βιβλιοθήκης
Στρογγύλης, Απόστολος 1919-

Το αντάρτικο αεροδρόμιο : η μοιραία αερογέφυρα της εθνικής αντίστασης / Απόστολος Στρογγύλης. - 2η έκδ. - Αθήνα Γλάρος 1988 - 143 σ. , 21 εκ. - Ελληνικό Αριστερό Κίνημα 21 .


Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945--Αντιστασιακά κινήματα--Ελλάδα--Θεσσαλία
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1939-1945--ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ --ΕΛΛΑΔΑ
Εθνική Αντίσταση--1941-1944
ΕΑΜ
Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945--Αντιστασιακά κινήματα--Ελλάδα
Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945--Αεροπορικές επιχειρήσεις, Ελληνικές
Αεροπορία, Πολεμική--Ελλάδα
World War, 1939-1945--Underground movements--Greece


Θεσσαλία (Ελλάδα)--Ιστορία--Κατοχή, 1941-1944
Ελλάδα--Ιστορία--1941-1944
Ελλάδα--Ιστορία

938.764 938.764 949.507 4

Koha by