κατάλογος
βιβλιοθήκης
Κονδύλης, Παναγιώτης 1943-1998

Πλανητική πολιτική μετά τον ψυχρό πόλεμο / Παναγιώτης Κονδύλης - Αθήνα Εκδόσεις Θεμέλιο 1992 - 179 σ. 21 εκ.

Τίτλος πρωτοτύπου: Planetarische Politik nach dem Kalten Krieg (Akademie Verlag, Βερολίνο 1992)

Μνείες και υπομνήσεις, Ι. Πλανητική πολιτική στην εποχή στης μαζικής δημοκρατίας (1 Μορφή και ιστορικές φάσεις της πλανητικής πολιτικής, 2 Η συγχώνευση της πολιτικής με την οικονομία, 3 Τέλος του κυρίαρχου κράτους ή αλλαγή της λειτουργίας του; 4 Ενδεχόμενες διαμορφώσεις της πλανητικής συγκυρίας, 5 Απο τον οικονομικό στον βιολογικό χαρακτήρα της πολιτικής; ), ΙΙ. Εθνικσιμός ανάμεσα σε ριζοσπαστικοποιημένη παράδοση και μαζικοδημοκρατικό εκσυγχρονισμό, ΙΙΙ. Το νέο πρόσωπο του θερμού πολέμου, V. Η απαρχαίωση των πολιτικών εννοιών, V. Πλανητική πολιτική και οικουμενική ηθική (1 Η φιλοσοφική στροφή προς τον ηθικό οικουμενισμό, 2 Oι πολιτικές σκιές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, VI. Τι ήταν ο κομμουνισμός; Επίμετρο στην ελληνική έκδοση: προϋποθέσεις- παράμετροι και ψευδσισθήσεις της Ελληνικής εθνικής πολιτικής.

9603101613


Διεθνείς σχέσεις
Παγκόσμια πολιτική--1989-
International relations
World politics--1989-
Παγκόσμια πολιτική--1989-
Εθνικισμός
Πολιτική επιστήμη
Ανθρώπινα δικαιώματα
Political science
Nationalism
Ethnicity
International relations
ΜΑΖΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ
MASS SOCIETY
DEMOCRACY
COMMUNISM
HUMAN RIGHTS
Ατομικά δικαιώματα
World politics--20th century
Παγκόσμια πολιτική--20Βος αιώνας
Παγκόσμια πολιτική


Greece--Politics and government--20th century
Ελλάδα--Πολιτικές συνθήκες--20ός αιώνας
Ελλάδα--Πολιτική και διακυβέρνηση--20ός αιώνας
Ελλάδα--Πολιτικές συνθήκες--20ός αιώνας

D860 / .K67 1992 JX1395 / .Κ65 1992 D445.K66 1992 D445.K6616 1992

327 327 327 327 909.829 372 320.9049 320.1 327.091 717 327.101 ΚΟΝ 320

Koha by