κατάλογος
βιβλιοθήκης

Ιστορία των νέων χρόνων /

Ιστορία των νέων χρόνων / Ακαδημία Επιστημών της Ε.Σ.Σ.Δ., Ινστιτούτο Ιστορίας. - Αθήνα Εκδόσεις "Χρόνος" 1953-1954 - 3 (214) (213) (182 σελ.) Τόμοι

Πάνω από το τίτλο:Ακαδημία Επιστημών της ΕΣΣΔ. Ινστιτούτο Ιστορίας.

Τομ.Α' Τομ.Β' Τομ.Γ'


Παγκόσμια ιστορία

909

Koha by