κατάλογος
βιβλιοθήκης
Τσουπαρόπουλος, Θανάσης 1918-1989

Οι λαοκρατικοί θεσμοί της Εθνικής Αντίστασης : Ιστορική και νομική προσέγγιση / Θανάσης Τσουπαρόπουλος. - Αθήνα Γλάρος 1989 - 264 σ. - Ελληνικό αριστερό κίνημα 23 .


Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθερώσεως


Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945--Αντιστασιακά κινήματα--Ελλάδα
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1939-1945--ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ --ΕΛΛΑΔΑ
Τοπική αυτοδιοίκηση--Ιστορία--Ελλάδα
Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945--Αντιστασιακά κινήματα--Ελλάς


Ελλάδα--Ιστορία--Κατοχή, 1941-1944
Ελλάδα--Πολιτική και διακυβέρνηση--1935-1967
ΕΛΛΑΔΑ--ΙΣΤΟΡΙΑ--1941-1945
Greece--History--Occupation, 1941-1944
Greece--History--1941-1944
ΕΛΛΑΔΑ--ΙΣΤΟΡΙΑ--1939-1945

938.764 938.764 938.764 938.75 938.7

Koha by