κατάλογος
βιβλιοθήκης
Μαύρη βίβλος : το εκλογικό πραξικόπημα της 29ης Οκτωβρίου 1961 - Ανατύπωση 1962 - Αθήνα Το Ποντίκι 1996 - 597 σ. εικ. 24 εκ.

Ανατυπώση. Πρωτότυπη έκδοση : Αθήνα: Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, 1962


Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά
Βουλή των Ελλήνων--Εκλογές, 1961--Πηγές


Εκλογές--Διαφθορά--Ιστορία--Πηγές--Ελλάδα
Elections--Corruption--History--Sources--Greece
Elections--History--Sources--Greece


Ελλάδα--Πολιτική και διακυβέρνηση--1935-1967
Ελλάδα--Βουλή--1935-1967
Greece--Εκλογές, 1961
Greece--Ιστορία--Πηγές--Parliament--Elections, 1961---History--Sources--Politics and government

JN 5123 .M28 1996 JN5165.M39 1996

Koha by