κατάλογος
βιβλιοθήκης

Οι πόλεμοι 1912-1913 /

Μελάς, Σπύρος 1883-1966

Οι πόλεμοι 1912-1913 / Σπύρου Μελά - Αθήνα Μπίρης 1958 - 544 σ. 21 εκ.


Ιστορικό μυθιστόρημα, Νεοελληνικό


Ελλάδα--Ιστορία--Πόλεμος του 1912-1913
Βαλκανική χερσόνησος--Βαλκανικοί πόλεμοι, 1912-1913
ΕΛΛΑΔΑ--Ιστορία--Γεώργιος Α', 1863-1913
Ελλάδα--Προσωπικές αφηγήσεις,ελληνικές--Πόλεμος του 1912-1913
Βαλκανική Χερσόνησος--ΙΣΤΟΡΙΑ--1912-1913
Βαλκανική Χερσόνησος--Ιστορία--Ιστορία--Ιστορία

DF831.M44 1958 DF831.4M45 DF831.M45 1958

938.68 938.68 889.3 949.603 9 938.68 949.6

94(495)"1912/1913"

Koha by