κατάλογος
βιβλιοθήκης
Το ζήτημα των Σκοπίων : απόπειρες για αναγνώριση και η ελληνική στάση : επίσημα κέιμενα 1990-1994 / Γιάννης Βαληνάκης, Σωτήρης Ντάλης επιμέλεια ; εισαγωγή Ευάγγελος Κωφός. - Αθήνα Ι. Σιδέρης Ελληνικό Ιδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής 1994 - 278 σ. 21 εκ.

2η έκδ. συμπληρωμένη. Αθήνα : Ι. Σιδέρης, 1996.

9600800359


Greece--Foreign relations--Former Yugoslav Republic of Macedonia
Ελλάδα--Εξωτερικές σχέσεις--Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Former Yugoslav Republic of Macedonia--Foreign relations--Greece
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας--Εξωτερικές σχέσεις--Ελλάδα
Ελλάδα--Εξωτερικές σχέσεις--Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας--Πηγές--Ελλάδα
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας--Εξωτερικές σχέσεις--Πηγές--Διεθνές καθεστώς--Ιστορία

DF787.F67Z47 1994

Koha by