κατάλογος
βιβλιοθήκης
Ανταίος, Πέτρος 1920-2002

Χίλια σκοτωμένα παιδιά της ΕΠΟΝ / Πέτρος Ανταίος. - Αθήνα ΕΠΟΝ 1986 - 308 σ., 24 εκ.


Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (Ε.Π.Ο.Ν.)


World War, 1939-1945--Underground movements--Greece


Ελλάδα--Ιστορία--Κατοχή, 1941-1944
Greece--History--Occupation, 1941-1944

D802.G8A57 1986

Koha by