κατάλογος
βιβλιοθήκης
Θέματα ελληνικής ιστορίας : μαρξιστική προσέγγιση / Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών - Αθήνα Σύγχρονη Εποχή 1995 - 333 σ. 21 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές σημειώσεις

9602247533


Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών


Σοσιαλισμός--Ιστορία--Ελλάδα
Κομμουνισμός--Ιστορία--Ελλάδα
Μικρά Ασία--Ιστορία--1919-1922
Communism--History--Greece
Socialism--History--Greece


Ελλάδα--Πολιτική και διακυβέρνηση--ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, 1800-1807--1974
Ελλάδα--Ιστορία--ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ, 1799-1807
Greece--History
Ελλάδα--Ιστορία
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ--ΠΟΙΚΙΛΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ--ΙΣΤΟΡΙΑ--ΙΣΤΟΡΙΑ

DF 757 .K46 1995 HX375.5.A6T53 1995

938 938 938 938.4813

Koha by