κατάλογος
βιβλιοθήκης
Greece at the crossroads : the civil war and its legacy / edited by John O. Iatrides and Linda Wrigley - University Park, Pa. Pennsylvania State University Press 1995 - xii, 340 σ. 23 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο

1. Greece at the Crossroads, 1944-1950 / John O. Iatrides -- 2. The 1940s Between Past and Future / George Th. Mavrogordatos -- 3. The National Liberation Front (EAM), 1941-1947: A Reassessment / Hagen Fleischer -- 4. Communist Perceptions, Strategy, and Tactics, 1945-1949 / Ole L. Smith -- 5. The Changing Structure of the Right, 1945-1950 / David H. Close -- 6. The Executive in the Post-Liberation Period, 1944-1949 / Nicos C. Alivizatos -- 7. Stabilization, Development, and Government Economic Authority in the 1940s / Stavros B. Thomadakis -- 8. Soviet Policy in Areas of Limited Control: The Case of Greece, 1944-1949 / Peter J. Stavrakis -- 9. The Tito-Stalin Split and the Greek Civil War / Ivo Banac -- 10. The Impact of the Macedonian Question on Civil Conflict in Greece, 1943-1949 / Evangelos Kofos -- Greece, 1939-1952: A Chronology of Political Events

0271014113


ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1944-1949--ΕΛΛΑΔΑ


Ελλάδα--Ιστορία--Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949
ΕΛΛΑΔΑ--ΙΣΤΟΡΙΑ--1944-1949

938.774 938.77

Koha by