κατάλογος
βιβλιοθήκης

Εικαστικοί καλλιτέχνες στο Φεστιβάλ Αυγής "78 :

Εικαστικοί καλλιτέχνες στο Φεστιβάλ Αυγής "78 : 22-24 Σεπτέμβρη. Φεστιβάλ Αυγής "78. - [Αθήνα] [Φεστιβάλ Αυγής] 1978 - [χ.α.σ.], 23 εκ.

Περιέχει βιογραφικά σημειώματα.

Koha by