κατάλογος
βιβλιοθήκης

Modern Greek society :

Modern Greek society : a newsletter. - Providence : Modern Greek society, 1973-2001 - volumi ; 28 cm - N. 1 (oct. 1973)-2001

Annuale ; dal 1975/76 semestrale Il compl. del tit. varia in: a social science newsletter Data finale desunta da: ZDB I n. 2 dei voll. 24(1997), 25(1998), 26(1999), 27(2000) sono riuniti in un un unico vol.

0147-0779

Koha by