κατάλογος
βιβλιοθήκης
Μητρόπουλος, Αλέξης Παν. 1952-

Η συμμετοχή των εργαζομένων στη Σοβιετική Ενωση : από την εποχή του Λένιν μέχρι σήμερα / ο νέος νόμος της ΕΣΣΔ για τις εργατικές κολλεκτίβες και την ενίσχυση του ρόλου τους στη διοίκηση των επιχειρήσεων ιδρυμάτων και οργανισμών Αλέξης Μητρόπουλος - 2η έκδ. - [Αθήνα] Στοχαστής 1984 - 119 σ. 21 εκ.

Δωρεά Πάνου Καζάκου. αντίτυπο αρ. εισ. 68α

Βιβλιογραφία: σ. 83-85


Εργαζόμενοι--Συμμετοχή
Εργασία και Εργαζόμενοι - Συμμετοχή στη Διοίκηση - Σοβιετική Ενωση
Συμμετοχή
Συνδικάτα
Σοβιετική 'Ενωση
Δίκαιο--Οικονομικό--Εργατικό
Management--Employee participation--Former Soviet Republics
Industrial relations--Former Soviet Republics
Εργασία και εργαζόμενοι--Σοβιετική Ένωση
Εργατικό δίκαιο--Σοβιετική Ένωση


Ελλάδα

344.01880947

349.212

Koha by