κατάλογος
βιβλιοθήκης
Φωτιάδης, Δημήτρης 1898-1988

Καραϊσκάκης / Δημήτρη Φωτιάδη. - 5η έκδ. - Αθήνα : Κυψέλη, 1962. - 505 σ., [6] σ. : ; 25 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία και λεξιλόγιο.


Καραϊσκάκης, Γεώργιος 1780-1827

Koha by