κατάλογος
βιβλιοθήκης
Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, 1943-1950 : μελέτες για την πόλωση / επιμέλεια Ντέιβιντ Κλόουζ ; μετάφραση Γιάννης Σπανδωνής ; θεώρηση, σημειώσεις Φοίβος Οικονομίδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Φιλίστωρ, 1997. - 367 σ. : χάρτες ; 23 εκ. - Ιστορία και Κοινωνία (Φιλίστωρ) 5 .

Το 4ο αντ. της Κύριας Συλλογής είναι 3η έκδ., Οκτ. 2000.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.

9603690163


Greece--History--Civil War, 1944-1949.

DF849.52 / G745 1993

Koha by