κατάλογος
βιβλιοθήκης
Τσάτσος, Δημήτρης Θ. 1933-2010

Η κρίση του πολιτικού λόγου : res publica 1980-1983 / Δημήτρη Θ. Τσάτσου - Αθήνα : Θεμέλιο c1983 - 99 σ. ; 21 εκ. - Σύγχρονη ιστορία. .

"Το βιβλίο αυτό... είναι συνέχεια του Προβλήματα δημοκρατίας, 1973 και Πολίτευμα και πολιτική, 1977"-- σ.11.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές.

Εισαγωγικό: Μια πολιτεία στο σταυροδρόμι - Αμφισβητώ την πολιτεία: Καταγραφή των αφετηριακών προϋποθέσεων της σκέψης μου - Πρώτη προσέγγιση: αναζητώντας τον πολιτικό λόγο - Από την πολιτική διαδικασία στην ιδιωτικοποίηση της πολιτικής: ανάλυση της κρίσης - Όταν το Σύνταγμα της χώρας ερμηνεύεται ευκαιριακά: Η διάλυση της Βουλής - Η νόθευση της πολιτικής επιλογής. Η θεωρία της χαμένης ψήφου - Όταν η επανάσταση γίνεται διαστροφή - Η πολιτεία "χρηματοδοτεί'' την αναπαραγωγή του καθηγητικού κατεστημένου - Αδιέξοδο στην ανώτατη παιδεία - Πού βρίσκει ξανά στηρίγματα το παρακράτος - Και μετά τις 18 Οκτωβρίου 1981: κρίση του πολιτικού λόγου - Επίλογος.

320

Koha by