κατάλογος
βιβλιοθήκης
Παπανδρέου, Ανδρέας Γ. 1919-1996

Μετάβαση στο σοσιαλισμό : προβλήματα και στρατηγική για το ελληνικό κίνημα / Ανδρέα Γ. Παπανδρέου. - 4η έκδ. - Αθήνα Αιχμή 1982 - 79 σ. , 20 εκ.

Στη σελίδα τίτλου του αντιτύπου με ταξιθετικό αριθμό 003 ΚΛΣ Θ10 7965 υπάρχει σφραγίδα: "Δωρεά του βουλευτή Αθ.Δερβέναγα προς την Βιβλιοθήκη της Βουλής, 2011".

HX375.5.P37 1977

Koha by