κατάλογος
βιβλιοθήκης

Η Αλήθεια : Έκδοση Ελλήνων Κομμουνιστών Πολιτικών Προσφύγων στή Σ.Δ. Ρουμανίας

Η Αλήθεια : Έκδοση Ελλήνων Κομμουνιστών Πολιτικών Προσφύγων στή Σ.Δ. Ρουμανίας - [Ρουμανία] : 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. - 41 τεύχη


Αντιδικτατορικός τύπος

Koha by