κατάλογος
βιβλιοθήκης
Φυτσιλής, Βασίλης 1927-

Βαγγελίτσα Κουσιάντζα : μια ηρωίδα του λαού / Βασίλη Φυτσιλή. - Αθήνα Εκδόσεις "Σύγχρονη Εποχή" 1983 - 75, [3] σ. , 22 εκ.


Κουσιάντζα, Βαγγελίτσα (θ. 1947)
Κουσιάντζα, Βαγγελίτσα (θ. 1947)

920 949.5074092

Koha by