κατάλογος
βιβλιοθήκης
Παπαδημητρίου, Μαρία 1940-

Το μαχαίρι / Μαρία Παπαδημητρίου - Αθήνα Κέδρος [χ.χ.] - [180] σ. 21 εκ.


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

889.36

Koha by