κατάλογος
βιβλιοθήκης
Γιαχνής, Βαγγέλης.

Το τέλος της μικροαστικής ευδαιμονίας : προσέγγιση στην ελληνική πραγματικότητα / Βαγγέλης Γιαχνής. - [χ.τ.] [χ.ό.] 1985 - 423 σ. 21 εκ.


Greece--Economic conditions--20th century
Greece--Social conditions--1918-1974
Greece--Economic policy--1974-
Greece--Economic policy--1918-1974
Ελλάδα--Οικονομικές συνθήκες--1974-
Ελλάδα--Οικονομική πολιτική
Ελλάδα--Οικονομική πολιτική

HC295.G49 1985

330.9495 ΓΙΑ

Koha by