κατάλογος
βιβλιοθήκης
Τσάρας, Γιάννης.

Η τελευταία άλωση της Θεσσαλονίκης (1430) / Γιάννης Τσάρας. - Θεσσαλονίκη Αφοί Κυριακίδη 1985 - 188 σ. εικ. , 21εκ.

Περιέχει ευρετήριο.

Περιέχει βιβλιογραφία.


Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)--Ιστορία--1430
Θεσσαλονίκη--ΙΣΤΟΡΙΑ--1430
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΛΛΑΔΑ)--ΙΣΤΟΡΙΑ
Βυζαντινή Αυτοκρατορία--Ιστορία--Άλωση Κωνσταντινουπόλεως, 1453
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΛΛΑΔΑ)

938.372

Koha by