κατάλογος
βιβλιοθήκης
Ξηραδάκη, Κούλα 1925-2005

Σελίδες από τον αντιφασιστικό αγώνα στη Μέση Ανατολή : μαρτυρίες και ντοκουμέντα / Κούλα Ξηραδάκη. - Αθήνα Φιλίστωρ 1996 - 104 σ. φωτ., πανομ., 21 εκ. - Ιστορία και Μνήμη 2 .

9603690031


ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1939-1945--ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945--Αντιστασιακά κινήματα--Ελλάδα
Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945--Αντιστασιακά κινήματα--Μέση Ανατολή
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ,1939-1945--ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ--ΠΗΓΕΣ--ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1939-1945--ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ--ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ--ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
World War, 1939-1945--Middle East
World War, 1939-1945--Greece
Anti-Nazi movement--Middle East
Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945--Ελλάδα


ΕΛΛΑΔΑ--ΙΣΤΟΡΙΑ--Middle East--1939-1945
Greece--Armed forces--Μέση Ανατολή--1935-1967
Greece--Politics and government--1935-1967
Ελλάδα--Πολιτική και διακυβέρνηση--20ός αιώνας
Ελλάδα--Ένοπλες δυνάμεις
Ελλάδα--Ξένες χώρες--Ένοπλες δυνάμεις--Ιστορία

DF849.X4 1996

938.766 949.507 4 938.764 949.507 4 940

Koha by