κατάλογος
βιβλιοθήκης
Καραφύλλης, Γρηγόρης

Νεοελληνική πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία : όψεις των ευρωπαϊκών ιδεών στην ελληνική σκέψη τέλη 19ου-αρχές 20ου αι. / Γρηγόρης Καραφύλλης - Θεσσαλονίκη Βάνιας 1990 - 175 σ. 21 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές.


Political science--History--Greece--19th century
Political science--History--Greece--20th century
Social sciences--Greece

JA84.G73K37 1990

Koha by