κατάλογος
βιβλιοθήκης
Ξένου, Ελένη.

Παιδιά στη θύελλα / Ελένης Ξένου. - 2η έκδ. - Αθήνα Εκδόσεις "Σύγχρονη Εποχή" 1982 - 76, [2] σ. , 21 εκ.


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Children--History--Greece--20th century
Children--Greece


Ελλάδα--Ιστορία--Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949

DF802.X46 1982

889.3 889.3

Koha by