κατάλογος
βιβλιοθήκης
Χαριτόπουλος, Διονύσης 1947-

Άρης ο αρχηγός των ατάκτων : ιστορική βιογραφία / Διονύσης Χαριτόπουλος - Αθήνα Εξάντας 1997-2001 - 1 (438 σελ.) (609 σελ.) Τόμος

Τομ.Α' Τομ.Β

9602563354 (τ. 1) 960256492X (τ. 2) 9602563346 (set)


Βελουχιώτης- Άρης 1905-1945


Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός--Ιστορία--Πηγές


Guerrilla warfare--Greece
Guerrillas--Biography--Greece
Communists--Biography--Greece
National liberation movements--Greece
World War, 1939-1945--Underground movements--Biography--Greece


Ελλάδα--Ιστορία--Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949
Ελλάδα--Ιστορία--1917-1944
Ελλάδα--Ιστορία--Κατοχή, 1941-1944

DF849.5.C32

Koha by