κατάλογος
βιβλιοθήκης
Παπαδάτος, Ορέστης.

Κάτεργο της Γιούρας 1947-1950 : προσωπικές αναμνήσεις / Ορέστης Παπαδάτου. - Αθήνα [χ.ε.] 1984 - 144 σ. , 21 εκ.

Πρόσθετη σ.τ. στα γαλλικά: La bagne de Yioura, 1947-1950 : memoires personnels.


Γυάρος (Στρατόπεδο συγκέντρωσης)


ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ--ΕΛΛΑΔΑ--1947-1950
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ--ΕΛΛΑΔΑ--1947-1950

938.774 949.5074

Koha by