κατάλογος
βιβλιοθήκης
Μαραντζίδης, Νίκος Α. 1966-

Οι μικρές Μόσχες : πολιτική και εκλογική ανάλυση της παρουσίας του κομμουνισμού στον Ελλαδικό αγροτικό χώρο / Νίκος Α. Μαραντζίδης. - Αθήνα Εκδόσεις Παπαζήση 1997 - 323 σ., 21 εκ.

Στη σελίδα τίτλου του αντιτύπου με ταξιθετικό αριθμό "002 ΚΑΡ 2111" υπάρχει η σφραγίδα: "Δωρεά του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή προς τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, 2009."

Περιέχει βιβλιογραφία : σ.309-323.

960021199X


Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας


Communism--Greece
Κομμουνισμός--Ιστορία--Ελλάδα
Κομμουνισμός--Ιστορία--Ελλάδα--20ός αιώνας
Αγροτική τάξη--Πολιτική δραστηριότητα--Ελλάδα
Κομμουνισμός και γεωργία--Ελλάδα
Communism and agriculture--Greece
Communism--History--Greece--20th century
Peasant--Political activity--Greece
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ--ΕΛΛΑΔΑ
Αγρότες--Πολιτική δραστηριότητα--Ελλάδα
Αγροτιά--Πολιτική δραστηριότητα--Ελλάδα
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
Peasantry--Greece
Farmers--Greece
Political parties--Greece
Πολιτικά κόμματα--Ελλάδα
Communism--History--Greece--20th century
Peasantry--Political activity--Greece


Μυτιλήνη (Ελλάδα)--Ιστορία
Μακεδονία--Ιστορία
Βέροια (Ελλάδα)--Ιστορία
Λάρισα (Ελλάδα)--Ιστορία
Μυτιλήνη (Λέσβος, Ελλάδα)--Ιστορία
Μακεδονία (Ελλάδα)--Ιστορία

HX 550 .P4 M3 1997 HX550.P4M3 1997 HX550.A37M37 1997

320.532 094 95 324.2495075 324.2495075 324.2495075 324.249 507 5 335.43

Koha by