κατάλογος
βιβλιοθήκης

Τι πρέπει να γνωρίζη ο πολίτης: (Αγωγή του πολίτου) /

Ρουσοπούλου, Αγνή Ο. 1901-1977

Τι πρέπει να γνωρίζη ο πολίτης: (Αγωγή του πολίτου) / Αγνής Ρουσοπούλου - Στουδίτου - Αθήναι : Χαραυγή, 1934. - 278 σ; 21 εκ.

Περιέχει παράρτημα.

Koha by