κατάλογος
βιβλιοθήκης

Ιστορία οικονομικών θεωριών και δογμάτων /

Schumpeter, Joseph Alois 1883-1950

Ιστορία οικονομικών θεωριών και δογμάτων / Joseph Schumpeter - Αθήναι : Αργύρης Παπαζήσης, 1939. - 196 σ; 24 εκ. - Βιβλιοθήκη Κλασσικών και Νέων Οικονομολόγων .

Διαθέτει περιεχόμενα

Koha by