κατάλογος
βιβλιοθήκης

Αρχαί πολιτικής οικονομίας /

Gide, Charles 1847-1932

Αρχαί πολιτικής οικονομίας / Charles Gide - 3η ελληνική έκδοσις - Αθήναι : Αργύρης Παπαζήσης, 1940. - 3 τόμοι; 24 εκ. Τ1: 160 σ, Τ2: 161-320 σ, Τ3: 321-448 σ. - Βιβλιοθήκη Κλασσικών και Νέων Οικονομολόγων .

Εκ της 25ης συμπληρωμένης γαλλικής εκδόσεως

3 τόμοι

Koha by