κατάλογος
βιβλιοθήκης

Le léninisme théorique et pratique /

Staline, I.

Le léninisme théorique et pratique / I. Staline - Paris : Librairie de L'Humanite, 1925. - 87 p; 17,5 cm.

Η καταλογογράφηση έγινε από το εξώφυλλο, δεν υπάρχει σελίδα τίτλου.
Διαθέτει περιεχόμενα

Koha by