κατάλογος
βιβλιοθήκης
Μπενάς, Τάκης 1925-

Του εμφυλίου : μνήμες των δύσκολων καιρών / Τάκης Μπενάς. - 2η έκδ. - Αθήνα : Νέα Σύνορα, 1996. - 291 σ., 20 εκ. - Ιστορία .

9602366249


Μπενάς, Τάκης 1925-


Εμφύλιος Πόλεμος--Προσωπικές αφηγήσεις
Εθνική Αντίσταση--1941-1944
Ελληνική ιστορία--Εμφύλιος πόλεμος


ΕΛΛΑΔΑ--ΙΣΤΟΡΙΑ--Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949
Ελλάδα--ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1946-1949
Ελλάς--ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ--Ιστορία--Ιστορία

938.774 940

Koha by