κατάλογος
βιβλιοθήκης
Αβδούλος, Σταύρος Α. 1918-

Γιατί χάθηκε η νίκη : από τον έλεγχο της εξουσίας στη συντριβή του ΕΑΜικού κινήματος (1941-1945) / Σταύρος Αβδούλος; πρόλογος Λεωνίδα Κύρκου ; εισαγωγή Παύλου Πετρίδη ; επιμέλεια έκδοσης Άγγελος Σιδεράτος - Αθήνα Προσκήνιο 1994 - 280 σ. εικ. 24 εκ.

9607107322


Ελληνικός Απελευθερωτικός Στρατός--Ιστορία--Πηγές
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ελλάδα)
ΕΛΑΣ (Στρατιωτική οργάνωση)
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
Communist Party of Greece
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο--Ιστορία--Πηγές
Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός--Ιστορία--Πηγές


Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945--Αντιστασιακά κινήματα--Ελλάδα
World War, 1939-1945--Resistance movements--Greece
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1939-1945 *--ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ *--ΕΛΛΑΔΑ *
World War, 1939-1945--Underground movements--Greece


Ελλάδα--Ιστορία--Κατοχή, 1941-1944
Ελλάδα--Ιστορία--Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949
Ελλάδα--Βιβλιογραφία--1935-1967
Ελλάδα--Πολιτική και διακυβέρνηση--1941-1944
Ελλάδα--Ιστορία--Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949
Greece--Κατοχή--1941-1944
Greece--Ιστορία--1935-1967
Greece--History--1941-1945
ΕΛΛΑΔΑ--Occupation--Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949
Ελλάδα--Politics and government--Occupation, 1941-1944
Greece--History--Civil war, 1944-1949--ΙΣΤΟΡΙΑ--Ιστορία--Βιβλιογραφία--History

DF 849 .A23 1994 D802.G8A89 1994 DF849.A23 1994

938.764 938.764

Koha by