κατάλογος
βιβλιοθήκης
Manacorda, Mario Alighiero 1914-

Μαρξισμός και παιδεία / Mario Manacorda , [μετάφραση Άννα Σταματιάδου]. - Αθήνα Κέντρο Μαρξιστικών Μελετών και Ερευνών 1966 - 26, [7] σ. εικ. , 19 εκ.

Στο πάνω μέρος του εξωφύλλου: [Β'] Εβδομάδα σύγχρονης σκέψης, "Μαρξισμός και Επιστήμη", 4-14 Μαϊου 1966. Η καταλογογράφηση έγινε από το εξώφυλλο.


Κομμουνισμός και εκπαίδευση

335.4

Koha by