κατάλογος
βιβλιοθήκης

Αποτελέσματα εκλογών 1946-1977

Αποτελέσματα εκλογών 1946-1977 - Αθήνα Διάλογος 1981 - 58 σ. πίν. 22 εκ.


Εκλογές--Ελλάδα--1946-1977
ΕΚΛΟΓΕΣ--ΕΛΛΑΔΑ
Πολιτικά κόμματα--Ελλάδα
Εκλογές--Ιστορία--Ελλάδα

324.9495 324.249 500 9

Koha by