κατάλογος
βιβλιοθήκης
Δούντας, Μιχάλης 1932-2006

Προοπτική εξωτερικής πολιτικής στην καταληκτική δεκαετία του αιώνα / [ανάτυπο] Μιχάλης Δούντας. - [χ.τ.] [χ.ε] [1991;] - 3- 15 σ. , 24 εκ.

"Ανάτυπο (με μικρές προσθήκες και διόρθωση τυπογραφιών λαθών) από το περιοδικό ΑΝΤΙ της Παρασκευής 11 Ιανουαρίου 1991, τ. 32, τχ. 456, σσ. 29 - 32" -- verso του εξώφυλλου..-- Στη σελίδα τίτλου του αντιτύπου με ταξιθετικό αριθμό "002 ΚΑΡ 2250" υπάρχει η σφραγίδα: "Δωρεά του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή προς τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, 2009." Η καταλογογράφηση έγινε από το εξώφυλλο.

Koha by