κατάλογος
βιβλιοθήκης
Τσάτσος, Δημήτρης Θ. 1933-2010

Προβλήματα δημοκρατίας / Δημήτρη Θ. Τσάτσου; πρόλογος Αναστασίου Ι. Πεπονή - Αθήνα Ικαρος 1973,1975 - 137σ. 21εκ.

Βιλιογρ.: σ.129-133


Ελλάδα--Συνταγματικό δίκαιο
Δημοκρατία
Δίκαιο--Φιλοσοφία
Δημοκρατία
Democracy
Political participation
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
LAW AND POLITICS
Δημοκρατία--Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις
Δημοκρατία--Φιλοσοφία
Πολιτική επιστήμη--Ελλάς
Political science--Greece


Ελλάδα--Πολιτική και διακυβέρνηση--1967-1974

JC423.T73 1973

342.029 495 321.8 320.9495 321.8 320.01 321.801 321.8 320

340.12

Koha by