κατάλογος
βιβλιοθήκης
Τσουδερού, Βιργινία 1924-

Με πυξίδα την Ευρώπη : πολιτικές αναζητήσεις / Βιργινία Τσουδερού. - Αθήνα Παπαζήσης [χ.χ] - 311 σ. 21 εκ.

Περιλαμβάνει ομιλίες και άρθρα.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

9600207798


European Economic Community--Greece
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα--Ελλάδα


Representative government and representation--Greece
Human rights--Europe


Ελλάδα--Εξωτερικές σχέσεις--Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, Χώρες της--1974-
Ελλάδα--Πολιτική και διακυβέρνηση--European Economic Community countries--20th century
Greece--Foreign relations--Balkan Peninsula--1974-
Greece--Politics and government--Greece--20ός αιώνας
Greece--Foreign relations--Βαλκανική Χερσόνησος
Balkan Peninsula--Foreign relations--Ελλάδα
Greece--Foreign relations
Balkan Peninsula--Foreign relations
Ελλάδα--Εξωτερικές σχέσεις
Βαλκανική Χερσόνησος--Εξωτερικές σχέσεις
Ελλάδα--Εξωτερικές σχέσεις
Βαλκανική Χερσόνησος--Εξωτερικές σχέσεις

JN5062.T75

327.49504

Koha by