κατάλογος
βιβλιοθήκης
Το Κυπριακό στη Βουλή των Ελλήνων / Βουλή των Ελλήνων ; συλλογή των κειμένων και επιμέλεια Τριαντάφυλλου Γεροζήση - Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων. Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών 1996, 1997 - 4 Τόμοι

Περιλαμβάνει ευρετήρια.

τ. 1. 1915-1956 -- τ. 2. 1957-1958 -- τ. 3. 1959-1967 -- τ. 4. 1974-1989. (:1915-1956) (:1957-1958) (:1959-1967) (:1974-1989) Τομ.A' Τομ.B' Τομ.Γ' Τομ.Δ'


Κυπριακό ζήτημα
Cyprus--History
Cyprus crisis, 1974


Κύπρος--Ιστορία, Νεότερη

956.9303 938.992 956.9304 ΒΟΥ

Koha by