κατάλογος
βιβλιοθήκης

Η κοινωνική και επαγγελματική θέση της σημερινής γυναίκας :

Τάκαρη, Ντίνα

Η κοινωνική και επαγγελματική θέση της σημερινής γυναίκας : ( στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ) / Ντίνα Τάκαρη - Αθήναι: χ.ό. 1978 - 269 σ.

Βιβλιογραφία: σ. 270.

Βιολογικές ιδιότητες της γυναίκας. Νομική κατοχύρωση της γυναίκας. Κοινωνικοεπαγγελματικές σχέσεις της γυναίκας. Το γυναικείο πρόβλημα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αντιμετώπιση του γυναικείου προβλήματος.


ΓΥΝΑΙΚΑ--ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΓΥΝΑΙΚΑ--ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Γυναίκες--Επαγγελματική απασχόληση
Γυναίκες--Κοινωνικές συνθήκες
Γυναίκες--Απασχόληση
Φεμινισμός
Γυναίκες--Δικαιώματα
Women--Social conditions
Women
Women--Greece
Γυναίκα
Επαγγέλματα
Κοινωνία
Κοινωνιολογία
Ελλάς

HQ1154.T3 1978

305.42 305.4 305.42 331.4 305.43 305.4 ΤΑΚ 305.4 ΤΑ

Koha by