κατάλογος
βιβλιοθήκης
Πιπινέλης, Παναγιώτης Ν. 1899-1970

Γεώργιος Β' / Παναγιώτου Ν. Πιπινέλη. - [Αθήναι] [Εκδοτικός Οργανισμός "Στέγη του Βιβλίου"] 1951 - 215 σ. , 26 εκ.

Το αντ.1, της συλλογής Πρεβελάκη, περιέχει αφιέρωση..-- 8.Στο παράφυλλο της αρχής του αντ. 1 χειρόγραφη αφιέρωση του συγγραφέα"Εις τον φίλον συνάδελφο Λ.Μπουρνιά...Ν.Πιπινέλης.20.1963." Στη σ.τ. του αντ. 1 ex libris :Βιβλιοθήκη Λεωνίδα και Βασούλας Μπουρνιά. Δωρεά Κώστα Λ. Μπουρνιά.

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.


Γεώργιος Β 1922-1947
Γεώργιος Β', Βασιλιάς των Ελλήνων 1890-1947
Γεώργιος Β', Βασιλιάς των Ελλήνων 1890-1947
Γεώργιος Β', Βασιλιάς των Ελλήνων 1890-1947
Γεώργιος Β', Βασιλιάς των Ελλήνων 1890-1947
Γεώργιος Β', Βασιλιάς των Ελλήνων 1890-1947
Γεώργιος Β', Βασιλιάς των Ελλήνων 1890-1947


Ελλάδα--Ιστορία--1922-1947


Greece--Kings and rulers--20th century
Greece--Politics and government--20ος αιώνας
Ελλάδα--Βασιλείς και κυβερνήτες--20ός αιώνας
Ελλάδα--Πολιτική και διακυβέρνηση
Ελλάδα--Πολιτική και διακυβέρνηση
Ελλάδα--Βασιλείς και κυβερνήτες

DF836.G4 / P5 1951 DF849.P5 1951

938.728 938.728 320.949 5 920

Koha by