κατάλογος
βιβλιοθήκης
Χαραλάμπους, Διονύσιος

Μάρτυρες : διωγμοί 1942-1945 / Διονυσίου Χαραλάμπους - 2η έκδ. - Αθήνα Η Δαμασκός 1951 - 158 σ.

Πολυτονικό.

Αγορά, 1951 (α. 1), 1952 (α. 2)


ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1939-1945--ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ--ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ
WORLD WAR, 1939-1945--CONCENTRATION CAMPS--PERSONAL NARRATIVES


ΕΛΛΑΔΑ--ΙΣΤΟΡΙΑ--1941-1944, ΚΑΤΟΧΗ
GREECE--ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ--1941-1944, OCCUPATION--HISTORY--PERSONAL NARRATIVES

940.5317 889

Koha by