κατάλογος
βιβλιοθήκης
Ζιούτος, Γεώργιος Δ. 1903-1967

Εισαγωγή στην επιστήμη του τύπου / Γ. Δ. Ζιούτου - Αθήναι 1954 - 111 σ.

Πολυτονικό

Περιέχει βιβλιογραφικές σημειώσεις και ευρετήριο

Αγορά, 1958


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΥΠΟΣ--ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΥΠΟΣ--ΙΣΤΟΡΙΑ--ΕΛΛΑΔΑ
JOURNALISM
PRESS--HISTORY
PRESS--HISTORY--GREECE
Τύπος--Εγχειρίδια κλπ.

070 070

Koha by