κατάλογος
βιβλιοθήκης
Ζαχαρέας, Αιμίλιος 1935-

Κράτος και οικονομική θεωρία : κριτική, δοκίμια για την πολιτική και την οικονομία / Αιμίλιου Ζαχαρέα. - [Αθήνα] Ηριδανός [1973] - 251 σ. 21 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο.


Πολιτική επιστήμη--Φιλοσοφία
Οικονομική
Economics
Political science

HB74.P65Z33 1973

320.1

Koha by