κατάλογος
βιβλιοθήκης
Ιωαννίδης, Γιάννης Β. 1918-1989

Έλληνες και ξένοι κατάσκοποι στην Ελλάδα / Γιάννη Β. Ιωαννίδη , σχέδια Νίκου Νομικού - Αθήνα Α. Μαυρίδης 1952 - Τ. εικ. , 23 εκ.


Κατασκοπεία--Ελλάς

327.12

Koha by