κατάλογος
βιβλιοθήκης
Κολοκοτρώνης, Γενναίος Θ. 1805-1868

Απομνημονεύματα / Γενναίου Θ. Κολοκοτρώνη, επιμελητής της εκδόσεως Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτης. - Αθήναι : Εκδοτικός Οίκος Γ. Τσουκαλά "Βιβλιοθήκη", c1955. - 238 σ. , ; 21 εκ. - Απομνημονεύματα Αγωνιστών του 21 , 1 .


Greece--History--Memoirs.--War of Independence, 1821-1829

Koha by