κατάλογος
βιβλιοθήκης
Γερμανός Παλαιών Πατρών 1771-1826

Απομνημονεύματα / Παλαιών Πατρών Γερμανού, επιμελητής της εκδόσεως Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης. - Αθήναι Εκδοτικός Οίκος Γ. Τσουκαλά "Βιβλιοθήκη" c1956 - 260 σ. , 21 εκ. - Απομνημονεύματα Αγωνιστών του 21 3 .


Γερμανός Παλαιών Πατρών 1771-1826


Αγωνιστές του 1821
Αγωνιστές του 1821--Απομνημονεύματα


Ελλάδα--Ιστορία--Επανάσταση του 1821
Ελλάδα--Ιστορία--Επανάσταση του 1821
Greece--Αλληλογραφία, απομνημονεύματα κλπ.--War of Independence, 1821-1829
Ελλάς--History--Επανάσταση του 1821
Greece--Memoirs--War of Independence, 1821-1829--Ιστορία--History

938.5 938.509 938.5092

Koha by