κατάλογος
βιβλιοθήκης
Μακρής, Νικόλαος Δ.

Ιστορία του Μεσολογγίου / Νικολάου Δ. Μακρή, επιμελητής της εκδόσεως Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτης. - Αθήναι : Εκδοτικός Οίκος Γ. Τσουκαλά και Υιού "Βιβλιοθήκη", 1957. - T. , ; 21 εκ. - Απομνημονεύματα αγωνιστών του 21 , 19 .

Koha by