κατάλογος
βιβλιοθήκης
Κύρκος, Μιχάλης 1893-1967

Πίσω από τα κάγκελα : ένα ιστορικό ντοκουμέντο / Μιχάλης Κύρκος, πρόλογος Γιώργος Λεονταρίτης. - Αθήνα Φιλίστωρ 1996 - 212 σ. , 21 εκ. - Ιστορία και Μνήμη 3 .

9603690058


Κύρκος, Μιχάλης 1893-1967


Political prisoners--Personal narratives--Greece


ΕΛΛΑΔΑ--ΙΣΤΟΡΙΑ--Civil War, 1944-1949
Greece--ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1944-1949--Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949
Ελλάδα--ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ--Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949
Ελλάδα--History--Civil War, 1944-1949
Greece--Personal narratives--1935-1967
Greece--Ιστορία--Εμφύλιος πόλεμος, 1944-1949
Ελλάς--Πηγές--Ιστορία--Αιχμάλωτοι και φυλακές--History--Politics and government--Ιστορία--Προσωπικές αφηγήσεις

DF849.58 / .K9K97 1996 DF836.K96A3 1996

938.774 940

Koha by